خانه | ضبط | اجرای زنده | آموزش | استودیو | وسایل | شنیداری | دیداری | عکس | پیوند ها | درباره من | تماس با من | English

 

 ساز ها و  وسایل استودیو

 

 

Drums - طبل ها

      * Pearl Vision VBX Birch

 • 8"x7" Rack Tom

 • 10"x8" Rack Tom

 • 12"x9" Rack Tom

 • 14"x14" Floor Tom

 • 16"x16" Floor Tom

 • 22"x18" Bass Drum

      * Pearl Rhythm Traveler Mahogany

 • 10"x5" Rack Tom

 • 12"x5" Rack Tom

 • 14"x5" Rack Tom

 • 20"x8" Bass Drum

      * Pearl Rhythm Traveler Gig Mahogany

 • 8"x3.5" Rack Tom

 • 10"x4" Rack Tom

 • 12"x5" Rack Tom

 • 16"x14" Bass Drum


      * Pearl Rocket Toms

 • 6"x12"

 • 6"x15"

 • 6"x18"

 • 6"x21"


      * Pearl 10" TomBourine


Snare Drums - طبل های فنری

 • 14"x3.5" Pearl Free Floating Copper     (نمومه صدا در صفحه شنیداری

 • 14"x4" Pearl Piccolo Maple

 • 13"x3" Pearl Piccolo Maple

 • 14"x5" Pearl Master Reference Maple/Birch     (نمومه صدا در صفحه شنیداری)

 • 13"x6.5" Pearl Master Reference Maple/Birch    (نمومه صدا در صفحه شنیداری

 • 14"x6.5" Pearl Master Custom Maple     (نمومه صدا در صفحه شنیداری)

 • 14"x5.5" Pearl Target Mahogany

 • 13"x5" Pearl Rhythm Traveler Mahogany

 • 10"x3" Pearl Rhythm Traveler Mahogany

 • 14"x8" Tama Starclassic G Maple (Discontinued)

 • 14"x5.5" Yamaha YD Birch (Discontinued)

 • 14"x5.5" Unknown Vintage (Nostalgic for me with my custom finish)


Cymbals - سنج ها

      * istanbul Agop (Hand Crafted - دست ساز)

 • 6" Traditional Splash

 • 8" Traditional Splash

 • 9" Traditional Splash

 • 10" Traditional Splash

 • 11" Traditional Splash

 • 12" Traditional Splash

 • 14" Traditional Dark Crash

 • 15" Traditional Dark Crash

 • 16" Traditional Dark Crash

 • 17" Traditional Dark Crash

 • 18" Traditional Dark Crash

 • 19" Traditional Dark Crash

 • 20" Traditional Dark Crash

 • 22" Traditional Dark Crash

 • 15" Traditional Regular Hi-Hat

 • 8" Mini China

 • 10" Mini China

 • 16" Traditional China Pang

 • 18" Traditional China Pang

 • 18" Traditional China

 • 20" Traditional China Swish

 • 8" Trash-Hit

 • 10" Trash-Hit

 • 18" Traditional Crash Ride

 • 20" Traditional Jazz Ride

 • 8" Sultan Splash

 • 10" Sultan Splash

 • 12" Sultan Splash

 • 14" Sultan Crash

 • 16" Sultan Crash

 • 17" Sultan Crash

 • 18" Sultan Crash

 • 19" Sultan Crash

 • 20" Sultan Ride

 • 20" Sultan Jazz Ride

 • 18" Sultan China

 • 20" Sultan China

 • 22" Sultan China

 • 13" Sultan Hi-Hat

 • 14" Sultan Hi-Hat

 • 15" Sultan Hi-Hat

 • 14" Vezir Hi-Hat

 • 20" Vezir Flat Ride

 • 14" Pasha Hi-Hat

 • 20" Pasha Ride

 • 6" Turk Bell

 • 8" Turk Bell

 • 10" Turk Bell

 


Drum Heads - پوست های طبل

      * Aquarian

 • Toms (8", 10", 12", 14", 16") Texture Coated -> Batter - Pearl Clear Protone -> Resonant

 • Bass Drum (22") Super Kick II -> Batter - Regulator 4.3" Hole -> Resonant

 • Snare Drums 14" Texture Coated -> Batter


Other Instruments - سازهای دیگر

     * Pearl

 • 4" Primero Cowbell

 • 6" Primero Cowbell

 • Anarchy Cowbell

 • Anarchy Crasher

 • Bala Fusion Cowbell

 • 4" Chico Cowbell

 • 6" Fusion Cowbell

 • Rock Cowbell

 • Egg Shaker

 • Hex Ganzas (Long)

 • Hi-Hat Jingle Ring

 • Jingle Clamp

 • Spirit Chimes

 • Tambourine (Gold Jingles)


Hardware - سخت افزار

      * Pearl

 • Drum Icon Rack with Icon Expansion Bar

 • Closed Hi-Hat

 • Hi-Hat Drop Clutch

 • Drummer Throne 900

 • Eliminator Demon Drive Bass Drum Double Pedal

 • Eliminator Remote Hi-Hat

 • Eliminator Hi-Hat Stand


Sticks/Brushes - چوب ها/برس ها

      * Regal Tip


Microphones - میکروفون ها

     * AUDIX

 • ADX60

 • i5 (x4)

 • D1

 • D2 (x3)

 • D4 (x2)

 • D6 (x2)

 • CX212B (x4)

 • SCX1C

 • SCX1HC


Recording System - دستگاه ضبط

     * PreSonus

 • FireStudio 2626 (24 bit 96 KHz)

 • DigiMax FS


Headphones - گوشی ها

 • Vic Firth Isolation

 • Vic Firth Stereo Isolation (For Recording)

 • AKG K512 (Monitoring & Mixing)


Drum Tuner

      * Tune-bot Electronic Drum Tuner


     

 خانه | ضبط | اجرای زنده | آموزش | استودیو | وسایل | شنیداری | دیداری | عکس | پیوند ها | درباره من | تماس با من | English

کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه، محفوظ می باشد.

هر گونه کپی برداری بدون هماهنگی، پیگرد قانونی خواهد داشت.